Vår Verksamhet

Ronald McDonald Barnfond är en insamlingsstiftelse med ändamålet att stötta familjer med sjuka barn. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo under tiden det sjuka barnet vårdas på sjukhuset intill. Vi ger även bidrag till sjukhus som vill göra sina lokaler mer lekfulla och välkomnande för barn.

Ronald McDonald Hus

Vi tror att en trygg miljö, där hela familjen kan vara tillsammans, kan påskynda ett barns tillfrisknande. Därför finns Ronald McDonald Hus. Här kan svårt sjuka barn och deras familjer bo tillsammans i en hemlik miljö, i närheten av Sveriges specialistsjukhus. Sedan det första Huset invigdes i Huddinge 1993 har närmare 200 000 familjemedlemmar bott på Ronald McDonald Hus. Varje år bor närmare 4000 familjer på Husen.

Idag har vi fem Hus intill Universitetssjukhusen i Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala. Ronald McDonald Barnfonds fokus kommer de närmaste åren vara att hjälpa våra befintliga Hus ta emot ännu fler familjer. Vi hoppas även på att bygga ett nytt Hus där vi vet att behovet är mycket stort!

Under hösten 2016 invigde Huset i Lund en tillbyggnad med sju nya rum. 2017 invigde Göteborg 13 nya rum och under 2019 utökade Huset i Uppsala med en utbyggnation om 8 rum, vilket innebär att ytterligare 250 familjer, årligen, kan erbjudas boende.

I Husen bor familjerna tillsammans med andra som är i en liknande situation. För föräldrarna finns det möjlighet att prata med någon som förstår precis vad de går igenom.  För föräldrar, det sjuka barnet och syskon blir vardagen på Husen ett sätt att skingra tankarna.

Medarbetarna på Husen och volontärerna betyder mycket. Alla gör sitt yttersta för att underlätta för familjerna under en svår period i livet.

Lekrum

Både föräldrar och barn kan känna sig lite oroliga inför besök på sjukhus. Inte minst kan väntan på läkare eller behandling kännas lång. Ansvariga på barnmottagningar på sjukhus och specialistkliniker kan därför ha behov av stöd för att kunna finansiera uppfräschning och utrustning av avdelningens väntrum eller lekrum.

Ronald McDonald Barnfond har under året givit finansiellt stöd till närmare 100 väntrum och lekrum på sjukhus runt om i landet. Kontakta oss gärna för att få mer information om ansökningsförfarandet via mail: info@rmdbarnfond.se.

Barnröntgen vid Nya Karolinska sjukhuset i solna.

BARNRÖNTGEN VID NYA KAROLINSKA SJUKHUSET I SOLNA.

I lekrummen möter barnen glada färger, kreativa leksaker och en miljö, där både det sjuka barnet, syskonen och föräldrarna trivs. Personalen får också en både lugnare och mer positiv arbetsmiljö. Idag finns drygt 100 uppfräschade lekrum från Luleå i norr till Ystad i söder.

Är du intresserad av att få information om vår verksamhet och vad som händer på Husen? Prenumerera på vårt Nyhetsbrev! Anmäl dig här!