Vår Verksamhet

Ronald McDonald Barnfond är en insamlingsstiftelse med ändamålet att stötta familjer med svårt sjuka barn. Vi gör det genom att driva, bygga ut och etablera nya Ronald McDonald Hus där familjer kan bo tillsammans under tiden då barnet vårdas på sjukhuset intill. Vi ger även bidrag till barnmottagningar på sjukhus och vårdcentraler som vill göra sina lokaler mer lekfulla och välkomnande.

Ronald McDonald Hus

Idag har vi fem Ronald McDonald Hus intill Universitetssjukhusen i Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala. Sammanlagt finns det 131 rum men behovet är stort och vår förhoppning är att en dag kunna erbjuda alla familjer med svårt sjuka barn ett hem hemifrån, under tiden barnet behandlas på sjukhus.

Lekrum

Både föräldrar och barn kan känna sig oroliga inför besök på sjukhus och uppleva väntan på läkare eller behandling som lång. Därför kan barnmottagningar ansöka om finansiellt stöd för uppfräschning av avdelningens väntrum eller lekrum.

Är du ansvarig på någon av landets barnmottagningar och vill ha mer information om ansökan? Välkommen att kontakta oss via mail: info@rmdbarnfond.se.

Barnröntgen vid Nya Karolinska sjukhuset i solna.

BARNRÖNTGEN VID NYA KAROLINSKA SJUKHUSET I SOLNA.

I lekrummen möter barn, syskon och föräldrar glada färger och kreativa leksaker.

Är du intresserad av att få information om vår verksamhet och vad som händer på Husen? Prenumerera på vårt Nyhetsbrev! Registrera dig här