McDonald’s relation till
Ronald McDonald Barnfond

McDonald’s är den största enskilda gåvogivaren till Ronald McDonald Barnfond i Sverige. Genom gåvor från franchisetagare och gäster har man finansierat en betydande del av de fem Ronald McDonald Hus som finns i Sverige idag. Dock är såväl Ronald McDonald Barnfond som Ronald McDonald Hus enskilda och fristående stiftelser.

Varför kallas det Ronald McDonald Hus?
Barnläkaren Dr. Audrey Evans var en pionjär för familjecentrerad vård och startade flera ideella organisationer för att hjälpa svårt sjuka barn och deras familjer. Hon såg en tydlig koppling mellan tillfrisknande och miljö, att patienter behövde stöd och kraft från anhöriga för att svara bättre på behandlingar. Hon hade en vision om att skapa möjligheter för familjer att få vara nära sina svårt sjuka barn i en hemlik miljö och samtidigt kunna bo nära sjukhuset. Pappan till en av hennes patienter, Fred Hill, hade en femårig dotter, Kim, som drabbats av cancer. Fred blev mycket engagerad i Dr. Evans sak och engagerade fotbollslaget han spelade i, Philadelphia Eagles och en av lagets sponsorer – en lokal franchisetagare på McDonald’s. Visionen blev verklighet, de lokala restaurangägarna kom att bli bland de största bidragsgivarna ekonomiskt och som tack döptes det till Ronald McDonald House. Det första Huset stod klart redan 1974. Några år senare hade idén om Husen fångats upp av sjukhus i andra städer och länder, och man vände sig ofta till det lokala näringslivet och McDonald’s för att få ekonomiskt stöd. Med detta grundades den större organisationen Ronald McDonald House Charities (RMHC) och McDonald’s åtog sig globalt att stötta byggandet av nya Hus.

Familjen Lederhausen och Ronald McDonald Barnfond
Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond har funnits i Sverige sedan 1990 och är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse. En av grundarna till stiftelsen är familjen Lederhausen. Paul och Irene Lederhausen dotter Erica led av cystisk fibros och avled tragiskt, 1976. Familjens erfarenhet från Ericas sjukdomstid gjorde att de sökte projekt för att hjälpa andra i samma sits. Tillsammans med Professor Olle Ringdén och familjen Ward startade man insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Barnfond vars ändamål är att stötta familjer med svårt sjuka barn genom att bygga Ronald McDonald Hus. Paul Lederhausen är entreprenören som tog McDonald’s till Sverige.

McDonald’s bidrag till stiftelsens verksamhet
McDonald’s franchisetagare i Sverige är fortfarande bland de största bidragsgivarna till stiftelsen. Varje år skänker de pengar i samband med en kampanj vid jul, till Ronald McDonald Barnfond. Andra sätt är bidragen i sparbössorna på McDonald’s restauranger, samt viss pant från återvinning av pantburkar med mera. Många franchisetagare är också volontärt engagerade och skänker årligen gåvor till lokala Ronald McDonald Hus.