Bli givare idag

Bidra till att fler sjuka barn som behöver specialistvård får landa med sin familj i en hemlik miljö. 

Bli månadsgivare här, skänk en gåva via swish 900 70 22 eller bankgiro 900-7022.

Surfar du på en mobil enhet kan du enkelt swisha här.

Ronald McDonald Barnfond – mer än 30 år av engagemang!

När ett barn måste genomgå tuffa medicinska behandlingar på sjukhus, påverkar det hela familjen. Man kan tycka att det är en självklarhet att man som förälder då ska få vara tillsammans med, och ständigt nära sitt barn – men det har inte alltid varit så. För inte så många decennier sedan fick man skriva in barnet på sjukhuset och sen lämna, för att komma tillbaka på besökstider. Bara kanske, ibland, fick en förälder sova över tillsammans med barnet på sjukhuset. För familjer som måste färdas långt till det sjukhus som hade just den specialistvård som barnet behövde, blev det ofta en praktisk och ekonomisk utmaning att ens stanna nära sjukhuset. Än mindre ta med hela familjen: båda föräldrarna och syskonen. Det sjuka barnet fick vara själv på sjukhuset, alternativt fick föräldrar och syskon spendera dagarna i sjukhuskorridorerna.

Ronald McDonald Barnfond är en insamlingsstiftelse med primärt mål att bygga Ronald McDonald Hus; patientboenden där hela familjen ryms, och där också det sjuka barnet bor mellan behandlingarna. På Husen bedrivs ingen vård, utan är ämnade att vara en hemlik och trygg miljö, där familjerna kan vara tillsammans och ha en vardag trots att man är långt hemifrån.

Husens historia i Sverige

Ronald McDonald Barnfond startades av svenska McDonald’s grundare Paul Lederhausen och hans fru Iréne. Deras dotter Erica föddes med sjukdomen cystisk fibros och avled 1976, bara 16 år gammal. Samma dag ringde McDonald’s grundare Ray Kroc till Paul för att beklaga sorgen samtidigt som han donerade en större summa pengar öronmärkta till etableringen av Sveriges första Ronald McDonald Hus. Ray hade själv förlorat sitt enda barn bara några år tidigare.

Under åren som följde utbildade Iréne sig till Sophiasyster på Sophiahemmet i Stockholm samtidigt som Paul blev ordförande för Riksföreningen Cystisk Fibros. Etableringen av Ronald McDonald Hus stötte på hinder i form av byråkrati och politiskt motstånd. Men 1990 var tiden mogen för att starta upp verksamheten och 1993 invigdes Sveriges första Ronald McDonald Hus i Huddinge. Iréne Lederhausen fick det övergripande ansvaret för Husen och var starkt bidragande till att det idag finns ytterligare fyra Hus i Göteborg, Lund, Linköping och Uppsala.

Över 60.000 familjer i Sverige har bott på ett av dessa Hus och många är återkommande gäster, ibland ända upp tills att barnet övergår till vuxenvård. Husen i Sverige ligger i anslutning till universitetssjukhusen och den barnspecialistvård som bedrivs där, utan tyngd på någon specifik diagnos. I Husen ligger fokuset på hela familjen, inte bara det sjuka barnet.

Husen idag

Husen är icke-vinstdrivande stiftelser och möjliggör ett samhällsengagemang för alla. Tillsammans med volontärer, gåvogivare, företagssponsorer, olika patientorganisationer och stiftelser har Husen byggts och fortsätter verka. Vi är så tacksamma för 30 år av engagemang – lokalt som nationellt. Nu ser vi fram emot 30 nya år, och kanske några Hus till – så att varenda familj som behöver det, ska kunna få bo hemma hemifrån.

Nyheter

Berättelser från våra Hus