Start » Om oss » Vår Historia

Vår historia

När ett barn genomgår tuffa medicinska behandlingar på sjukhus, påverkar det hela familjen. Man kan tycka att det är en självklarhet att föräldrar ska få vara nära sitt barn då – men det har inte alltid varit så. För inte så längesedan fick föräldrar skriva in och lämna barnet på sjukhus för att sedan komma tillbaka under besökstider. Bara ibland fick en förälder sova över tillsammans med barnet på sjukhuset. För familjer som behövde färdas långt, blev det ofta en praktisk och ekonomisk utmaning att kunna stanna nära sjukhuset. Än mindre ta med hela familjen: båda föräldrarna och syskonen. Det sjuka barnet fick vara själv på sjukhuset, alternativt fick föräldrar och syskon spendera dagarna i sjukhuskorridorerna.

ronald macdonald hus

Ronald McDonald Hus i Sverige

Ronald McDonald Barnfond grundades 1990 av Paul och Iréne Lederhausen. Deras dotter Erica föddes med sjukdomen cystisk fibros och avled tragiskt 1976, endast 16 år gammal. Behandlingsperioderna på sjukhuset var en mardröm för både Erica och hennes föräldrar eftersom familjen inte fick vara med som det stöd Erica behövde. Med bakgrund av detta ville Paul och Iréne hjälpa andra föräldrar med svårt sjuka barn och lät bygga Sveriges första Ronald McDonald Hus vid Universitetssjukhuset i Huddinge 1993. Iréne Lederhausen fick det övergripande ansvaret för Huset och var starkt bidragande till att det idag finns ytterligare fyra Hus i Göteborg, Lund, Linköping och Uppsala.

Ronald McDonald Hus i världen

Det första Ronald McDonald Huset i världen öppnades 1974 i Philadephia, USA. Barnläkaren Dr. Audrey Evans var övertygad om att familjen spelar en avgörande roll i barnets tillfrisknande – något vi idag också har vetenskapliga belägg för. Ett av Dr. Evans viktigaste projekt var att möjliggöra för familjer att kunna vara nära sitt barn, nära sjukhuset, under hela behandlingsperioden. Projektet behövde finansieras och lobbas för, både på sjukhuset och i samhället. Pappan till en av Dr. Evans patienter var en välkänd fotbollsspelare i Philadelphia Eagles, Fred Hill. Hans dotter Kim var svårt sjuk i leukemi och Fred blev mycket engagerad i Dr. Evans mission. Freds lag Philadelphia Eagles tog tillsammans med Dr. Evans kontakt med en franchisetagare på McDonalds, som gav medel till att bygga det första Ronald McDonald Huset. Idag finns 389 Ronald McDonald Hus runt om i världen.