Ronald McDonald Hus

Ibland behöver barn som är sjuka vård som bara finns på specialist-sjukhus och de sjukhusen ligger ofta långt från hemmet. Men det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, långt hemifrån i främmande sjukhusmiljö med apparater överallt och folk i vita rockar. Därför finns Ronald McDonald Hus. Det är ett Hus som ska vara så nära ett riktigt hem som möjligt. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider, nära till sjukhuset med familjen samlad.

Ronald McDonald Hus ger familjerna trygghet i en osäker och kaotisk tillvaro och underlättar för dem att leva ett relativt normalt liv. Familjerna bor på Husen utan att behöva betala själva. Bidrag från det sjuka barnets hemlandsting samt gåvor täcker kostnaderna för driften. Ur landstingets synpunkt är det billigare än att betala för en övernattnings-plats på ett patienthotell.
Ronald McDonald Barnfond huvudsakliga fokus är att bygga Ronald McDonald Hus. Under perioder då vi inte har möjlighet att bygga nya Hus, stöttar vi utbyggnaden av våra befintliga Hus. Idag har vi fem Hus i närheten av något av de svenska sjukhusen som erbjuder specialistvård.

Huset i Göteborg

Huset ligger strax intill Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus dit sjuka barn remitteras från hela landet.
Till huset >>

Huset i Linköping
Huset i Lund
Huset i Uppsala