Ronald McDonald Hus

Ronald McDonald Hus är så likt ett hem man kan komma. Våra Hus möjliggör för familjer med svårt sjuka barn att bo tillsammans och ha en vardag trots att de är långt hemifrån. Här kan syskon och föräldrar leka, laga mat, tvätta och umgås med andra familjer som befinner sig i en liknande situation. Ofta knyts vänskapsband för livet.

Familjerna bor i Husen utan att behöva betala själva. Bidrag från det sjuka barnets hemregion och gåvor täcker kostnaderna för driften. Idag har vi fem Hus i närheten av svenska sjukhus som erbjuder specialistvård för barn.

 


Huset i Göteborg
Till Drottning Silvias Barnsjukhus remitteras sjuka barn från hela landet och ibland även från Island och våra nordiska grannländer. På ett par minuters promenadavstånd från sjukhuset ligger Ronald McDonald Hus som invigdes 1999. Huset erbjuder idag 41 familjerum.
Till huset >>

Huset i Linköping
Huset i Linköping invigdes 2009 och ligger ett stenkast från Universitetssjukhuset dit barn remitteras från hela regionen. Här finns totalt 18 familjerum.
Huset i Lund
Huset i Lund öppnades 2003 och hit kommer familjer från hela Sverige, Norge och Island då deras barn behöver specialistvård på Barn-och ungdomssjukhuset. Här finns det 27 familjerum fördelade på tre plan.
Huset i Uppsala
Till Akademiska Sjukhuset och Skandionkliniken i Uppsala kommer svårt sjuka barn för att behandlas. På endast fem minuters promenadavstånd från sjukhusområdet finns Ronald McDonald Hus som invigdes 2013 och idag har plats för 31 familjer.