Bli volontär

Engagemang och medmänsklighet är viktiga drivkrafter i vår verksamhet. Husen drivs tack vare människors omtanke och vilja att göra en god gärning.

Är du över 18 år och vill engagera dig som volontär på något av våra Hus? Då är du mer än varmt välkommen att anmäla ditt intresse! De sysslor du som volontär hjälper till med kan variera och handla om alltifrån att baka eller tvätta till att utföra enklare städning, reparationer eller trädgårdsarbete.

Även företag eller andra grupper är välkomna under en dag som en personalaktivitet. Kontakta gärna verksamhetsansvarig på det Hus du vill hjälpa. Till kontaktuppgifter >>

volontär som bakar