Integritetspolicy Ronald McDonald Barnfond

 1. Inledning
Ronald McDonald Barnfond har en integritetspolicy för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. När du lämnar dina personuppgifter till oss så vill Ronald McDonald Barnfond försäkra sig om att du ska känna dig trygg.

2. Personuppgiftsansvarig
Ronald McDonald Barnfond, organisationsnummer 802400-4692, 103 62 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. Vid vilka tillfällen samlar vi in dina personuppgifter?
– Om du ger en gåva till Ronald McDonald Barnfond eller startar en insamling på ronaldmcdonaldhus.se
– När du ansöker om en ledig tjänst eller bidrag till lekrum från Ronald McDonald Barnfond
– När du anmäler dig till en kurs/seminarium/event
– När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Ronald McDonald Barnfond

4. Vilka uppgifter samlas in?
Framförallt kommer vi behandla personuppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller blir månadsgivare kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandens meriter och gäller det en ansökan om bidrag för lekrum från Ronald McDonald Barnfond så sparar vi uppgifter om kontaktpersoner och verksamhet. När du kontaktar Ronald McDonald Barnfond via infomejlen hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter din senaste transaktion.

5. Vad används uppgifterna till?
När du ger en gåva, blir månadsgivare, startar en insamling, söker bidrag till lekrum, beställer material eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av verksamheten av Ronald McDonald Barnfond, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor du ger. När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

6. Lämnar vi ut uppgifterna till någon?
Ronald McDonald Barnfond kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Ronald McDonald Barnfond kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för stiftelsens räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Men det är alltid Ronald McDonald Barnfond som ansvarar för behandlingen. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Ronald McDonald Barnfonds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. Ronald McDonald Barnfond strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Ronald McDonald Barnfond vidtar organisatorisk och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Barns personuppgifter
Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Ronald McDonald Barnfond rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

8. Länkar till externa webbplatser
Webbplatsen för Ronald McDonald Barnfond kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av andra aktörer än Ronald McDonald Barnfond. Ronald McDonald Barnfond ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Om förändringar görs av integritetspolicyn
Om integritetspolicyn ändras kommer Ronald McDonald Barnfond att publicera den justerade integritetspolicyn på ronaldmcdonaldhus.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Ronald McDonald Barnfond genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Ronald McDonald Barnfond också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på ronaldmcdonaldhus.se

10. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
När du lämnar uppgifter till Ronald McDonald Barnfond ger du din tillåtelse till att stiftelsen registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som har köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Ronald McDonald Barnfond att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Ronald McDonald Barnfond använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken: Så kontaktar du oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Ronald McDonald Barnfond kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

11. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Ronald McDonald Barnfond kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken 13. Kontaktuppgifter på Ronald McDonald Barnfond). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Ronald McDonald Barnfond eller så kan du höra av dig till Datainspektionen. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

12. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Ronald McDonald Barnfond behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 13 om du vill veta mer om hur Ronald McDonald Barnfond behandlar dina personuppgifter.

13. Kontaktinformation till Ronald McDonald Barnfond
Har du frågor om hur personuppgifter behandlas eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Ronald McDonald Barnfond
Box 3123
103 62 Stockholm
info@rmdbarnfond.se

14. Säkerhet
Ronald McDonald Barnfond har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

15. Användning av kakor (cookies)
I syfte att förbättra vår webbplats använder Ronald McDonald Barnfond (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Ronald McDonald Barnfond använder kakor och liknande finns publicerad på ronaldmcdonaldhus/kakor.

Om Kakor

1. När du använder dig av webbplatsen för Ronald McDonald Barnfond eller andra tjänster från Ronald McDonald Barnfond samtycker du till att stiftelsen lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

2. Ronald McDonald Barnfond använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

3. Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. På så sätt kan Ronald McDonald Barnfond bland annat hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Besöksstatistiken innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

4. För att underlätta för dig att sprida information från webbplats för Ronald McDonald Barnfond i sociala nätverk som Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din webbläsare.

5. Ronald McDonald Barnfond samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices.

6. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera Ronald McDonald Barnfonds kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.

7. Länk till Your online choices.

8. Länk till Google Analytics Opt-out Browser Add-on