Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Ronald McDonald Hus som komplement till vården och familjerna i vårdprocessen.

Hur kan trygghet, delaktighet och tidsbesparing förbättras – för både patienten och vården – om patienten och de närstående blir medvetna om sin potential att vara en resurs i vårdprocessen? Hur kan vårdens medarbetare utveckla sin förmåga och tilltro till att i högre grad vilja tillvarata patientens resurser? Hur kan man som patient och anhörig bli en resurs för andra?

Regionernas samarbete med Ronald McDonald Husen regleras genom avtal där sjukhuset beslutar om vilka patienter med närstående som ska få bo på Ronald McDonald Hus under vårdtiden. Huset utgör ett mellansteg mellan sjukhuset och hemmet.

Sjukhuspersonalen vittnar om hur Ronald McDonald Hus möjliggör effektivare och bättre vård, genom att reducera stress och oro hos hela familjen. Nedan studie, med 21 föräldrapar som bott på något av de fem Ronald McDonald Husen i Sverige, visar vilken skillnad vistelsen gjort för familjerna. Studien genomfördes hösten 2019.

Rapport från SKR: Samtal, trygghet och samhörighet på Ronald McDonald Hus – föräldrar till svårt sjuka barn berättar