Fondspara

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Swedbank Robur Humanfond erbjuder ett fondsparande där två procent av ditt sparkapital varje år går till Ronald McDonald Barnfond.
Humanfonden har fått flera utmärkelser och nyligen utsågs den till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se. 
Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Fondspara och låt hjärtat vara med!
Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

 
 
RMBF_2.jpg