Swedbank Humanfond – för dig som vill spara med både hjärna och hjärta. 

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Swedbank Humanfond erbjuder ett fondsparande där två procent av ditt sparkapital varje år går till Ronald McDonald Barnfond.
Humanfonden har fått flera utmärkelser bland annat utsågs den till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se.

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer här: Swedbank Humanfond