Med stor sorg och tungt hjärta mottog vi beskedet att Paul Lederhausen avlidit. Vi hedrar Palles minne genom att fortsätta det viktiga arbete som han la grunden för. Hans arv...