Leken är oerhört viktig i coronatider, särskilt för de utsatta barnen

Leken är livsviktig för alla barn, idag mer än någonsin. Extra viktig är den för alla svårt sjuka barn som vårdas på våra sjukhus och som nu blir ännu mer isolerade då de tillhör riskgrupperna. För att stötta dessa barn har Ronald McDonald Barnfond inlett ett samarbete med Lek & Babybranschen där branschföretagen skänker leksaker och babyartiklar till de fem Ronald McDonald Hus som finns i Sverige, där sjuka barn och deras familjer kan bo medan barnen behöver specialistvård. Just nu märks en ökad försäljning av pussel, pyssel, spel och uteleksaker som troligtvis är en effekt av att många barn är hemma.

Människor tillbringar mer tid hemma och det finns en oro för vad coronaviruset kan göra med de som står oss nära men också en oro för framtiden. Genom leken kan vi för en stund glömma det som finns runt omkring, fokusera på något positivt samtidigt som barnen får det som faktiskt är livsviktigt för att dem.

– Vi ser en ökning när det gäller försäljningen av just pussel, pysselsaker och spel, men även av uteleksaker. Ett tecken på att människor faktiskt nyttjar tiden hemma på ett bra sätt. Man umgås med sina barn och hittar på aktiviteter. För det gäller att vuxenvärlden inte glömmer bort barnen och deras behov i den här situationen vi alla befinner oss i, säger Jennifer Rydén Englund, vd Lek & Babybranschen.

Lekens betydelse för sjuka barn

– Sjuka barn och lek leder tanken till Ivonny Lindqvist som på 1950-talet förstod betydelsen av lek för svårt sjuka barn på sjukhus. ”Tant Ivonny” var en pionjär inom lekterapi och hennes arbete har spridits över världen. Leken erbjöd en möjlighet för barnen att frigöra en energi som medverkade till att klara behandlingar och bidra till tillfrisknandet, förklarar Krister Svensson, författare, föreläsare och ordförande i Lekfrämjandet IPA, Barns rätt till lek.

– Att leka är en så grundläggande aktivitet och kraft i en människas liv att den drar med den lekande in i möjligheternas rum, där allt kan hända och allt är möjlighet. Det bästa man kan göra för ett barn är att i varje tillfälle och i varje situation skapa tid och rum för lek. Leken vill bli lekt, menar Krister Svensson.

Lekens betydelse för barns hälsa och utveckling är även i fokus för Ronald McDonald Barnfond, som i anslutning till fem av landets specialistsjukhus har byggt upp hus där sjuka barn och deras familjer ska ges möjlighet att bo nära sjukhuset.

– Våra hus ska stå för det friska, menar Billy Ydefjäll, tf generalsekreterare Ronald McDonald Barnfond. Här får barnen en fristad där de kan umgås med föräldrar och syskon och leka med andra barn. Även syskonen mår bra av att kunna leka, för de kommer tyvärr ofta i skymundan när någon i familjen är sjuk.

Nytt samarbete

För att stötta barnen som bor på de fem Ronald McDonald Husen i Sverige har Lek & Babybranschen inlett ett samarbete med Ronald McDonald Barnfond. Medlemsföretagen har möjlighet att skänka leksaker och babyartiklar till de fem husen samt uppmuntrar till insamling till organisationen.

– Jag ser väldigt positivt på samarbetet. Vi ser att lek och kreativitet kan göra underverk för barnen. Vi får ofta återkoppling från familjerna och sjukvårdspersonalen att vår verksamhet har betydelse för hur barnen mår. Idag känns det här ännu mer angeläget då barnen är ännu mer isolerade på grund av att de även tillhör riskgrupperna, säger Billy Ydefjäll. – Det känns bra att våra medlemsföretag går in och stöttar de här barnen och deras familjer med leksaker och babysaker, trots att många av företagen har det tufft idag, menar Jennifer Rydén Englund.

Alla barns dag har fokus på leken

För att lyfta hur viktig leken är för barns utveckling har Lek & Babybranschen skapat en särskild dag – Alla barns dag, som infaller nu på lördag 25 april. Syftet med dagen är att uppmuntra så många barn som möjligt att, tillsammans med varandra och med sina föräldrar, leka och aktivera sig den här dagen.

– Det är en årligen återkommande dag för att påminna om leken och dess betydelse. Den infaller alltid sista lördagen i april. I år är det andra året den genomförs. Tips på lekar och aktiviteter publiceras dagligen i våra kanaler för att uppmuntra och inspirera så många som möjligt att leka mer, säger Jennifer Rydén Englund.

– För oss inom Ronald McDonald Barnfond känns den här dagen väldigt angelägen eftersom vi vet vad lek och kreativitet kan göra för barnens mående och humör, säger Billy Ydefjäll.

Kontaktpersoner

Titti Hildebrand, Chef Kommunikation och Hållbarhet Ronald MacDonald Barnfond, 070-354 87 13.

Jennifer Rydén Englund, VD Lek & Babybranschen, 070-590 76 97.

Krister Svensson, författare, föreläsare och ordförande i Lekfrämjandet IPA, Barns rätt till lek, 072-323 20 04.