Vi fick ett brev till Huset

Vi fick ett brev till Huset

”Vårt barn, Anna*, genomgick en planerad större operation vid Lunds universitetssjukhus. Dagen innan operationen fick vi ett rum på Ronald McDonald huset i Lund. Anna vårdades efter operationen fyra dagar på intensivvårdsavdelning och sedan sex dagar på barnsjukhuset. Eftersom bara en förälder tilläts övernatta på sjukhuset turades vi om i familjen. Vi fick ofta besvara frågan från vårt barn när vi alla kunde komma tillbaka till Ronald McDonald huset. Under tiden på barnsjukhuset sov Anna aldrig dagtid. Trots starka mediciner blev det inte ens en tupplur. Men den eftermiddagen vårt barn fick permis från sjukhuset, till Ronald McDonaldhuset där vi skulle bo för kommande veckors rehabträning, kom John Blund efter bara en kvart på rummet. Plötsligt gick det att slappna av. Kanske var det en liten känsla av hemma.”

/Tacksam familj

*Barnets namn är fingerat då familjen valt att vara anonym.

blomma