Policy coronavirus på våra fem Ronald McDonald Hus

På våra fem Ronald McDonald Hus har personalen nära och daglig kontakt med sjukvården, och vi följer deras rekommendationer om försiktighetsåtgärder kring covid-19. Eftersom vi har extra känsliga gäster boende i våra Hus är vi för närvarande restriktiva med att släppa in externa besökare i Husen. Vi uppmanar, som alltid, alla som vistas i Husen att vara extra betänksamma kring hygienrutiner. Eftersom det nu finns tecken på att coronaviruset kan vara spritt i samhället och många smittade enbart får milda symtom, men likväl kan sprida viruset vidare, är det viktigt att man inte besöker Huset om man har luftvägssymtom, som snuva, hosta, andningsbesvär eller feber. Personer som rest i riskländer eller som kan ha kommit i kontakt med någon som gjort det ombeds för närvarande att under inga omständigheter besöka oss. Kontakta gärna verksamhetsansvarig på respektive Hus för mer information. I Sverige finns Ronald McDonald Hus i Göteborg, Huddinge, Lund, Linköping, Uppsala.