Lisa Palm Danielsson blir ny Generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond


Lisa Palm Danielsson blir Generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond med start 1 mars. Hon har stor erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från tjänster inom bland annat Tele2 och Electrolux och närmast från McDonald’s där hon ansvarat för bland annat medieinvesteringar och digitala satsningar.

Ronald McDonald Barnfond startade för 30 år sedan av svenska McDonald’s grundare Paul och Irene Lederhausen till minne av deras dotter Erika som gick bort i ung ålder i Cystisk Fibros.

När barn blir svårt sjuka måste deras familjer ofta åka långt för att få tillgång till specialistvård. Därför finns Ronald McDonald Hus, ett hemlikt och tryggt boende för hela familjen, nära sjukhuset. Husen möjliggör för familjerna att vara tillsammans under en svår tid. Idag finns fem Ronald McDonald Hus i Sverige där drygt 3600 familjer bor varje år.

Lisa Palm Danielsson har varit engagerad i barnfondens styrelse sedan 2018.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Lisa till uppdraget. Hennes engagemang i styrelsen och erfarenhet från marknadsarbete är viktiga förutsättningar för att fortsätta bygga kännedom om allt det fantastiska arbete som görs. Målet är att fonden ska kunna öppna upp ett sjätte hus framöver, där familjer ska kunna bo och leva tillsammans i en trygg hemmamiljö under sin behandlingstid, säger Niclas Melin, styrelseordförande för Ronald McDonald Barnfond.

Fonden informerar om sin verksamhet framförallt via McDonald’s restauranger och varje år runt jul tillägnar McDonald´s och franchisetagarna dessutom en kampanj till förmån för fonden där 1 kr per såld produkt går till verksamheten. Julen 2020 gav insamlingen drygt 2,7 MSEK. Förhoppningen är att inom snar framtid kunna starta ett sjätte hus i närheten av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) där behovet av familjeboende är stort.

– Det ska bli superkul att börja jobba med Ronald McDonald Barnfond på heltid. Fonden är en mindre aktör bland de stora välgörenhetsorganisationerna och jag vill att fler ska få upp ögonen för det fantastiskt viktiga arbete fonden och Husen gör tillsammans. Det är för familjerna vi finns och min ambition är att kunna bidra till att fler familjer ska kunna bo tillsammans och få en fungerade vardag när ett barn blir allvarligt sjukt och behöver behandlas på specialistsjukhus, säger Lisa Palm Danielsson.

För mer information, kontakta:

Lisa Palm Danielsson, Generalsekreterare Ronald McDonald Barnfond

Mail lisa.palm.danielsson@rmdbarnfond.se eller mob 0703-548534