Ronald McDonald Hus i Uppsala bygger ut igen

 Insamlingen till Ronald McDonald Barnfond har under det senaste halvåret inbringat dryga 4,7 Mkr till insamlingsstiftelsen. En kampanj tillsammans med McDonald’s, inbringade 2,8 Mkr och välgörenhetskvällen som nyligen arrangerades gav ytterligare 1,9 Mkr. Pengar som nu kommer väl till användning när Ronald McDonald Hus i Uppsala står inför en utbyggnation med åtta nya rum, vilket innebär att ytterligare 250 familjer årligen kommer att kunna erbjudas boende intill sjukhuset där deras svårt sjuka barn vårdas

På Ronald McDonald Hus erbjuds familjer med svårt sjuka barn, ett tryggt och hemlikt boende på gångavstånd till sjukhuset där barnet får sin specialistbehandling. Ronald McDonald Barnfond har finansierat byggena av totalt fem Hus i Sverige, som årligen har 3200 familjer som sina gäster. Huset i Uppsala invigdes 2013 och har därefter byggts ut år 2015, och står nu inför en större utbyggnation för att möta den stora efterfrågan från Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken.

– Ronald McDonald Barnfond har finansierat byggena av fem Hus, belägna i Huddinge, Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala. Familjerna som är gäster i Husen går igenom en otroligt omtumlande period i livet då ett barn blir svårt sjuk och är i behov av specialistbehandling. I väntan på beslut om att få bygga ett nytt Hus stöttar Ronald McDonald Barnfond utbyggnationerna av befintliga Hus. Näst på tur är Uppsala och det är väldigt glädjande att veta att Huset inom ett drygt år kan ta emot ytterligare 250 familjer, säger Hanna Sandels, generalsekreterare på Ronald McDonald Barnfond.

– I takt med att Akademiska sjukhuset bygger ut och att Skandionkliniken tar emot fler och fler patienter ökar även efterfrågan på boende. Senaste året stod 140 familjer utan plats. Att behöva tacka nej till familjer på grund av platsbrist är något vi tyvärr står inför alldeles för ofta. Familjerna som är våra gäster går igenom en otroligt tuff och stressfull tid i livet, då deras barn insjuknar i en svår sjukdom som kräver specialistbehandling. Jag och mina medarbetare ser verkligen fram emot när vi är inflyttade i de nya rummen som innebär att vi kan ta emot ytterligare 250 familjer och framförallt inte behöver tacka nej till några pga. av platsbrist, säger Lotta Sterning verksamhetsansvarig Ronald McDonald Hus i Uppsala.

Utöver stöd från Ronald McDonald Barnfond, har Uppsalahuset beviljats bidrag från Arvsfonden, Barncancerfonden och Henrik Lundqvist Foundation. Därutöver är det ett stort antal lokala företag och privatpersoner som skänker pengar till utbyggnationen.

För mer information, kontakta:
Hanna Sandels, generalsekreterare Ronald McDonald Barnfond
0703-54 85 08, hanna.sandels@rmdbarnfond.se

Lotta Sterning, verksamhetschef Ronald McDonald Hus i Uppsala
076-001 10 85, lotta.sterning@rmdbarnfond.se