Familjeboende – en frizon när barnet blir svårt sjuk

I ”Kampen mot Cancer” kan du läsa om varför Ronald McDonald Hus är så viktiga för familjer med svårt sjuka barn.

”-Husen ger familjer möjlighet till vardagsrutiner som vi vet skapar trygghet för såväl det sjuka barnet som de friska familjemedlemmarna”, säger generalsekreterare Hanna Sandels, Ronald McDonald Barnfond. Läs hela artikeln i här.

Den längre artikeln om Ronald McDonald Barnfond kan du läsa om på sid 12 i publikationen ”Kampen mot Cancer”, som distribueras i Svenska Dagbladet.