Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

 

Är du intresserad av att få löpande information om vår verksamhet och vad som händer på Husen? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev, skicka ett mail till: info@rmdbarnfond.se och uppge “Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Varmt välkommen in till oss!

GDPR – hur vi skyddar dina personuppgifter.

Det har alltid varit viktigt för oss att information som rör våra familjer behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), vilket gör att kraven förändras något mot tidigare. Med anledning av dessa förändringar har vi antagit en Integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar data- och personuppgifter.