Frågor och svar

Vad är Ronald McDonald Barnfond?
Ronald McDonald Barnfond är en ideell insamlingsstiftelse som drivs helt utan vinstintresse, Vi samlar in pengar för att bygga ut och bygga nya Ronald McDonald Hus men även ge bidrag till att barnanpassa väntrum på sjukhus. Allt för att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer.

Varför grundades Ronald McDonald Barnfond?
Ronald McDonald Barnfond grundades 1990 av Paul och Iréne Lederhausen. Pauls och Irénes dotter, Erica, föddes med sjukdomen cystisk fibros. Erica avled tragiskt 1976, bara 16 år gammal. Behandlingsperioderna på sjukhuset var en mardröm för både Erica och hennes föräldrar eftersom familjen inte fick vara med och vara det stöd Erica behövde. Med bakgrund av detta ville Paul och Iréne hjälpa andra föräldrar med svårt sjuka barn genom att låta bygga det första Ronald McDonald Huset i Sverige 1993.

Vad var förebilden till Ronald McDonald Hus i Sverige?
Det första Ronald McDonald Huset i världen öppnades 1974 i Philadephia. Spelaren i Philadelphia Eagles, Fred Hill, hade en dotter som var svårt sjuk i leukemi. Philadelphia Eagles tillsammans med barnläkaren Dr Evans kontaktade McDonald´s franchisetagare Ed, som gav medel till att bygga det första Ronald McDonald Huset. Familjen Lederhausen hade besökt Huset i Philadelphia och idén inspirerade dem till att ge sjuka barn i Sverige den trygghet och närhet till familjen som deras egen dotter Erica inte fick möjlighet att uppleva.

Vad är ett Ronald McDonald Hus?
I ett Ronald McDonald Hus kan svårt sjuka barn få möjlighet att bo tillsammans med sin familj när barnet behandlas på sjukhuset. Husen ligger på gångavstånd nära sjukhuset. Huset är så likt ett vanligt hem som möjligt där familjerna kan leka, pyssla, se på TV, laga sin egen mat, tvätta och koppla av och umgås med andra familjer, det finns möjlighet att dra sig undan också i sitt privata rum.

familj

Är Ronald McDonald Hus ett barnsjukhus?
Nej, det är en vanlig missuppfattning!  På Husen bedrivs ingen sjukvård. Det är en frizon från läkare och sjuksköterskor.

Var ligger Ronald McDonald Husen?
Sveriges första Ronald McDonald Hus finns vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och invigdes i september 1993. Det andra Huset invigdes i september 1999 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Sveriges tredje Ronald McDonald Hus ligger vid Universitetssjukhuset i Lund och invigdes i september 2003. Det fjärde Huset vid Universitetssjukhuset i Linköping och invigdes i augusti 2009. Intill Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger det femte Huset, som öppnades i juni 2013.

Varför behövs Ronald McDonald Hus?
Husen har en positiv effekt på tillfrisknandet. Som barn kan det vara tufft att kämpa mot sin sjukdom, långt hemifrån i en främmande sjukhusmiljö med apparater överallt. Därför finns Husen som underlättar familjernas vardag. Husen är en trygg och hemlik miljö där hela familjen kan vila och hämta kraft för att vara det stöd som behövs för det sjuka barnet. Vi är övertygad om att barn läker snabbare om de får vara med sin familj.

Vem bestämmer vilka som får bo på Husen?
Det är sjukhuspersonalen som bestämmer vilka familjer som får bo på Husen. Många familjer som har det svårt vill bo i Husen, men långt ifrån alla får plats. Varje år tvingas Husen tacka nej till närmare 900 familjer.

Vilka sjukdomsdiagnoser är vanliga på Ronald McDonald Hus?
Ronald McDonald Hus är unika på detta sätt, då vi inte fokuserar på någon speciell diagnos utan diagnoserna är kopplade till den medicinska specialistkompetens som finns på det intilliggande universitetssjukhuset. På Akademiska sjukhuset Uppsala finns expertis inom avancerad kirurgi och detsamma i Göteborg med Sveriges största barnsjukhus med bl a inriktning mot avancerad hjärtkirurgi. I Linköping liksom Uppsala finns brännskadespecialisering, i Huddinge ett brett spann från stamcellstransplantationer till cystisk fibros och patienter som får cochleainplantat. I Lund, liksom övriga orter, finns specialisering mot cancer,  avancerad kirurgi och neonatal.

Tillfrisknar barn snabbare genom att de får bo på Ronald McDonald Hus?
Boendet bidrar till att barnen får ro och trygghet i den hemlika miljön vilket i sin tur är postivt för tillfrisknandet. Att ha familjen nära är en bidragande orsak till att ett barn tillfrisknar snabbare och för hela familjens välmående. 95% av sjukhusens vårdpersonal uppger att Husen minskar föräldrarnas stress.

Vem betalar för familjernas boende på Husen?
Det är patientens hemlandsting som betalar för boendet, så familjerna själva betalar ingenting. Snittkostnad ligger på 720kr per rum och natt med den intäkten klarar Husen att täcka driftskostnaderna tillsammans med stöd av andra sponsorer. Allt för att hålla nera rumskostnaden så låg som möjligt.  Alla Hus drivs som fristående ideella stiftelser utan vinstintresse. För landstinget och skattebetalarna är detta en ekonomiskt fördelaktig lösning, jämfört t ex med patienthotell,

Hur finansieras verksamheten och byggandet av Husen?
Ronald McDonald Barnfonds verksamhet finansieras till största delen av McDonald’s franchisetagare i Sverige, men även av andra företag/Sponsorer, stiftelser och privatpersoner som ger ovärderligt stöd.

Vilken är kopplingen mellan Ronald McDonald Hus och McDonald’s?
Ronald McDonald Barnfond grundades 1990 av Paul och Iréne Lederhausen. Paul Lederhausen var entreprenören bakom McDonald's i Sverige.

McDonald’s franchisetagare i Sverige är de största bidragsgivarna till stiftelsen. Varje år skänks det det i samband med en kampanj vid jul, där en utvalda produkter går en viss del till Ronald McDonald Barnfond. Andra sätt är tex bidragen i sparbössorna/swish på McDonald’s restauranger, samt panten från återvinning av pantburkar.

Ger Ronald McDonald Barnfond bidrag till lekrum?
Ja, vi ger bidrag till sjukhusens väntrum för att barnanpassa dem. Idag finns det 60 lekrum från Luleå i norr till ystad i söder, som Ronald McDonald Barnfond har gett bidrag till. Är du intresserad av att prata om bidrag till lekrum? Kontakta oss gärna!

Varför ger vi bidrag till lekrum?
Sjuka barn är alltid lite oroliga inför besök på sjukhus och klinikers barnmottagningar. Inte minst kan väntan på läkare eller behandling kännas lång. Barnmottagningar på sjukhus och specialistkliniker kan därför behöva stöd för att kunna finansiera uppfräschning och utrustning av avdelningens väntrum eller lekrum.

Vem kontrollerar att fondens insamlade medel går till ändamålet?
Ronald McDonald Barnfond drivs helt utan vinstintresse. Fonden har 90-konto och står under kontroll av Stiftelsen Svensk Insamlingskontroll, vilket innebär att det finns en garanti att gåvorna går till ändamålet.

Går varje krona i bössan på McDonald’s till ändamålet?
Fonden följer Svensk Insamlingskontrolls regelbok för 90-konton. Som alla andra insamlingsorganisationer har vi omkostnader för att samla in pengar och för medarbetare. Ronald McDonald Barnfond bekostar dock två tjänster - generalsekreterarens och en projektledare för insamlingsaktiviteter. Lönerna för medarbetarna på Ronald McDonald Husen liksom övrig drift av Husen bekostas av respektive Hus stiftelse.

Anlitar Ronald McDonald Barnfond auktoriserade revisorer?
Ja, det gör vi. Vi anlitar PwC.

Hur mycket får fondens styrelseledamöter i arvode?
Ordförande och ledamöter i styrelsen får inget arvode: styrelsearbetet är helt ideellt och bygger på deras engagemang.

Är du intresserad av att få information om vår verksamhet och vad som händer på Husen? Prenumerera på vårt Nyhetsbrev! Anmäl dig här!