Våra Ronald McDonald Hus

Ibland behöver barn som är sjuka vård som bara finns på specialist-sjukhus och de sjukhusen ligger ofta långt från hemmet. Men det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, långt hemifrån i främmande sjukhusmiljö med apparater överallt och folk i vita rockar. Därför finns Ronald McDonald Hus. Det är ett Hus som ska vara så nära ett riktigt hem som möjligt. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider, nära till sjukhuset och ändå nära familjen.

Ronald McDonald Hus ger familjerna trygghet i en osäker och kaotisk tillvaro och underlättar för dem att leva ett relativt normalt liv. Familjerna bor på Husen utan att behöva betala själva. Bidrag från det sjuka barnets hemlandsting samt gåvor täcker kostnaderna för driften. Ur landstingets synpunkt är det billigare än att betala för en övernattnings-plats på ett patienthotell.
Idag har vi fem Hus i närheten av något av de svenska universitetssjukhusen. Ronald McDonald Barnfond kommer under de närmaste åren att fokusera på att stötta våra befintliga Hus för att kunna erbjuda boende till ännu fler familjer med svårt sjuka barn.