McDonald's relation till
Ronald McDonald Barnfond

Varför kallas det Ronald McDonald Hus?
Svaret finns i Fondens historia. Fred Hill, vars femåriga dotter Kim drabbats av cancer, ville skapa möjligheter för familjer att få vara nära sina svårt sjuka barn i en hemlik miljö och samtidigt kunna bo nära sjukhuset. Visionen blev verklighet med stöd av Kims läkare Audrey Evans. Det var främst McDonald’s franchisetagare i Philadelphia som bidrog ekonomiskt och därför döptes det till Ronald McDonald House. Det första Huset stod klart redan 1974. Det grundläggande bidraget till att det första Ronald McDonald Huset kunde byggas, kom således från en av McDonald's franchisetagare vilket resluterat i att McDonald's är grundande partner till Ronald McDonald House Charities (RMHC).

Bakom Fonden i Sverige finns familjen Lederhausen
Fonden har funnits i Sverige sedan 1990 och är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse. Bakom fonden finns familjen Lederhausen som själv hade erfarenheter av vad det innebär att ha ett svårt sjukt barn. Paul Lederhausen är entreprenören bakom McDonald’s i Sverige och det var hans hustru Iréne som grundade fonden. Deras dotter Erica dog av cystisk fibros 1976.

Medvetenheten ökar
Medvetenheten har under årens lopp ökat om att det finns angelägna behov som inte täcks av skattefinansiering. Nu förstår allt fler att det bakom Husen finns ett genuint engagemang som bygger på föräldrars egna svåra erfarenheter. Idag vet närmare 4 av 5 svenskar mellan 15 och 55 år vad Ronald McDonald Hus är.

McDonald’s bidrag till Fondens verksamhet
McDonald’s i Sverige är den största bidragsgivaren till Fonden. Svenska McDonald’s tar en stor del av de administrativa kostnaderna. Varje år skänker även McDonald’s i Sverige delar av omsättningen vid en särskild kampanj till byggandet av Ronald McDonald Hus. Bidragen i sparbössorna på McDonald’s restauranger och annan insamling och ”fundraising” till fonden går främst till Fondens arbete med Ronald McDonald Hus. 

Husens drift bekostas av hemlandstinget
Varje Ronald McDonald Hus bildar en egen fristående, icke vinstdrivande stiftelse där drift, underhåll, personal och omkostnader finansieras med hjälp av bidrag från familjernas hemlandsting och donationer och gåvor från företag och privatpersoner. Ur landstingets synpunkt är kostnaden för ett familjerum på Husen väsentligt lägre än boende på ett patienthotell och Husen erbjuder familjerna en miljö som tar vara på det friska.