McDonald's relation till
Ronald McDonald Barnfond

Varför kallas det Ronald McDonald Hus?
Svaret finns i Ronald McDonald Barnfonds historia. Fred Hill, vars femåriga dotter Kim drabbats av cancer, ville skapa möjligheter för familjer att få vara nära sina svårt sjuka barn i en hemlik miljö och samtidigt kunna bo nära sjukhuset. Visionen blev verklighet med stöd av Kims läkare Audrey Evans. En av McDonald’s franchisetagare i Philadelphia var en av de stora bidragsgivarna som bidrog ekonomiskt och därför döptes det till Ronald McDonald House. Det första Huset stod klart redan 1974. Med detta grundades Ronald McDonald House Charities (RMHC), grundat av McDonald’s.

Familjen Lederhausen och Ronald McDonald Barnfond
Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond har funnits i Sverige sedan 1990 och är en fristående ideell stiftelse utan vinstintresse. Stiftelsen grundades av familjen Lederhausen. Paul Lederhausen är entreprenören som tog McDonald’s till Sverige. Paul och Irene Lederhausen dotter Erica led av cystisk fibros och avled tragiskt, 1976. Familjens erfarenhet från Ericas sjukdomstid lade grunden till insamlingsstiftelsen Ronald McDonald Barnfond vars ändamål är att stötta familjer med svårt sjuka barn genom att bygga Ronald McDonald Hus, ett hemlikt boende, där hela familjen kan vara tillsammans, på gångavstånd till sjukhuset!

McDonald’s bidrag till stiftelsens verksamhet
McDonald’s franchisetagare i Sverige är de största bidragsgivarna till stiftelsen. Varje år skänks det det i samband med en kampanj vid jul, där det utav utvalda produkter går en viss del till Ronald McDonald Barnfond. Andra sätt är bidragen i sparbössorna på McDonald´s restauranger, samt viss pant från återvinning av pantburkar m.m.

När vardagen är_Raleway.png