Styrelsen är noga utvald och består av ledamöter som bidrar med olika expertis från företag och organisationer. Styrelseuppdraget i stiftelsen Ronald McDonald Barnfond är ett förtroendeuppdrag och ingen ersättning utgår för någon av styrelsens ledamöter.


Generalsekreterarens lön är 50 000 kr per månad.

 
 

 
 

STYRDOKUMENT