Styrelseuppdraget i stiftelsen Ronald McDonald Barnfond är ett förtroendeuppdrag och ingen ersättning utgår för någon av styrelseledamöterna.
Hanna Sandels är Generalsekreterare och verksamhetsansvarig för
Ronald McDonald Barnfond.

 
 

 
 

STYRDOKUMENT

 
Name *
Name