Styrelsen är noga utvald och består av ledamöter som bidrar med olika expertis från företag och organisationer. Styrelseuppdraget i stiftelsen Ronald McDonald Barnfond är ett förtroendeuppdrag och ingen ersättning utgår för någon av styrelsens ledamöter.


 
 
 
 

 
 

STYRDOKUMENT