Styrelsen är noga utvald och består av ledamöter som bidrar med olika expertis från företag och organisationer. Styrelseuppdraget i stiftelsen Ronald McDonald Barnfond är ett förtroendeuppdrag och ingen ersättning utgår för någon av styrelsens ledamöter.

 
 

Hanna Sandels är generalsekreterare och verksamhetsansvarig för
Ronald McDonald Barnfond.

Hanna Sandels
 
 

 
 

STYRDOKUMENT