Frida berättar om vardagen på Ronald McDonald Hus i Uppsala