Saker till husen

Byggandet av Ronald McDonald Hus finansieras av skänkta medel och bidrag. Merparten av bidragen är skänkta från McDonald’s, dess medarbetare och gäster. Resterande del är skänka från andra företag, fonder och stiftelser samt privatpersoner.

En gåva till Ronald McDonald Hus behöver inte alltid var pengar. Verksamheten i Husen drivs tack vare människors omtanke och vilja att göra en god gärning.

Alla kan hjälpa, oavsett om det handlar om saker eller pengar. Och det fina är att många gör det. Känner du också för att stödja något av våra Hus? Kontakta verksamhetsansvarig på det Hus du vill hjälpa.

Till kontaktuppgifter >>

rmd_0010-682x1024.jpg

Volontär

Engagemang och medmänsklighet är viktiga drivkrafter i vår verksamhet. Bor du nära ett Ronald McDonald Hus kan du arbeta som volontär på Huset. Som tack för ditt engagemang får du regelbunden information om vad som händer på Ronald McDonald Barnfond och i Husen, där även volontärsträffar sker regelbundet.
Välkommen med din ansökan på info@rmdbarnfond.se.

Du kan läsa mer om volontärernas engagemang på Husens egna hemsidor och Facebook-kanaler.