Henrik Lundqvist Foundation ger Ronald McDonald Barnfond ytterligare ett bidrag på 2 MSEK

Henrik Lundqvist Foundation ger Ronald McDonald Barnfond ytterligare ett bidrag på 2 MSEK

I samband med invigningen av Ronald McDonald Hus annonserade Henrik Lundqvist att Henrik Lundqvist Foundation har valt att ge ett nytt bidrag på 2 MSEK under de kommande tre åren. Pengarna är i skrivande stund inte öronmärkta för ett specifikt projekt men det är något som HLF tillsammans med Ronald McDonald Barnfond kommer att arbeta fram och ta beslut om under hösten.

Read More