3 miljoner kronor samlas in till Ronald McDonald Hus

bild på 1an hemsidan www.jpg

Nu pågår insamlingen till Ronald McDonald Hus på McDonald’s restauranger i syfte att fler familjer ska få möjlighet att vara tillsammans när ett barn blir svårt sjukt. Sedan starten har 200 000 familjemedlemmar bott på Ronald McDonald Hus och årligen nekas 900 familjer plats på Husen. Målet för årets insamling är att samla in över 3 miljoner kronor så att fler rum kan byggas.

När barn blir svårt sjuka måste deras familjer ofta åka långt för att få tillgång till specialistvård. Därför finns Ronald McDonald Hus, ett hemlikt och tryggt boende för hela familjen, nära sjukhuset. Husen möjliggör för familjerna att vara tillsammans under en svår tid.

- För mig finns det inga tvivel om att barn mår bättre av att vara nära sin familj när de är svårt sjuka, säger Ian Milsom, områdeschef Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi behandlar dagligen barn med kroniska, långvariga sjukdomar där tillfrisknandet inte varit möjligt på samma sätt utan närheten till föräldrarna. Därför är Husen en stor och viktig tillgång för barnen, familjen – och inte minst sjukhuspersonalen, säger Ian, som också är styrelsemedlem i Ronald McDonald Hus i Göteborg.

Den årliga insamlingen på McDonald’s restauranger i Sverige ger möjlighet att bygga ut Ronald McDonald Hus, som idag finns i anslutning till fem av landets universitetssjukhus.

- De insamlade pengarna kommer att användas till att stötta familjer med svårt sjuka barn genom att erbjuda dem ett boende på Ronald McDonald Hus. McDonald’s restauranger möjliggör att vi tillsammans kan göra skillnad så att ännu fler familjer får möjlighet att bo tillsammans i en trygg och hemlik miljö, säger Hanna Sandels, generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond.

Under perioden 27 november till 7 januari kan McDonald’s gäster bidra till Ronald McDonald Barnfond genom att köpa en varm dryck, Happy Meal eller McSelection-burgare. För varje köp går 1 krona oavkortat till det viktiga bygget av Ronald McDonald Hus. Det går också att skänka pengar året runt via Swish på 900 70 22 eller lägga något i sparbössorna på restaurangerna.

 Pressbilder: kontakta: anna.lundh@rmdbarnfond.se

 För mer information, kontakta:
Hanna Sandels
Generalsekreterare Ronald McDonald Barnfond hanna.sandels@rmdbarnfond.se , tel. 070-354 85 08

Läs mer om McDonald’s kampanj här.